Rabo ClubSupport NOC/NSF ondersteunt Adest Musica bij zoektocht naar nieuwe locatie
Rabo ClubSupport NOC/NSF ondersteunt Adest Musica bij zoektocht naar nieuwe locatie

Rabo ClubSupport NOC/NSF ondersteunt Adest Musica bij zoektocht naar nieuwe locatie

Zoals bekend zijn we al geruime tijd op zoek naar een nieuwe locatie voor onze vereniging. We zijn “uit ons jasje gegroeid”. Op dit moment hebben we 150 spelende leden waardoor we al jaren te krappe repetitieruimten hebben. Daarnaast is het niet mogelijk om goed te ventileren en overschrijdt het geluid van de muzikanten de norm die voor de repetitieruimtes is vastgesteld.

Onze zoektocht naar andere huisvesting is niet alleen voor onze vereniging maar ook voor collega-muziekvereniging Crescendo uit Sassenheim. Ook zij zijn, noodgedwongen, op zoek naar een nieuw onderkomen.
Samen trekken we op, op zoek naar een nieuwe goede locatie en daarbij krijgen we deskundige ondersteuning van een adviseur van het project Rabo Clubsupport NOC/NSF.

Hulp bij de uitvoering van ons plan via Rabo ClubSupport:
De Rabobank heeft landelijk een programma ontwikkelt waarmee de regionale Rabobanken sport- en cultuurverenigingen uit regio’s ondersteunt.
Bij de uitvoering van ons plan krijgen we een-op-een begeleiding van een adviseur die ons helpt met het opstellen van het programma van eisen voor een nieuw gebouw. Bouwkundige zaken worden samen met de adviseur besproken en natuurlijk begeleiding in de gesprekken met de gemeente over de andere huisvesting. 

Toekomstbestendigheid van lokale verenigingen en organisaties
Clubs toekomstbestendig maken met Rabo ClubSupport vormt een belangrijk sociaal netwerk in onze regio. Rabobank vindt het belangrijk dat clubs deze rol nu en in de toekomst blijven vervullen. Daarom helpt de Rabobank, samen met haar partners NOC*NSF, LKCA, Kunstbende en verschillende sportbonden, clubs graag om
sterker en toekomstbestendig te worden. Met het programma Rabo ClubSupport krijgen clubs en verenigingen de kennis en expertise die ze nodig hebben bij het realiseren van hun plannen.

Laatste informatie over onze gesprekken bij de gemeente
Woensdag 24 mei jl. is met de gemeente Teylingen gesproken over de huisvesting van Adest Musica en Crescendo. Bij het gesprek met de wethouder en twee ambtenaren waren van onze kant de Rabo NOC/NSF-adviseur en bestuursleden van Crescendo en Adest Musica aanwezig.

Eerder deze maand zijn door ons diverse locaties in de Sassenheim bekeken en hebben we een voorkeurs- c.q. haalbaarheidslijstje gemaakt. Deze lijst met locaties hebben we besproken met de wethouder. De uitkomst hiervan is dat de wethouder nu voornemens is om een voorstel aan de gemeenteraad te doen om € 50.000,00 beschikbaar te stellen voor een onderzoek naar de haalbaarheid van huisvesting van diverse locaties voor zowel Crescendo als Adest Musica.