Leden gemeenteraad Teylingen bezoeken Adest Musica

Vrijdagavond 3 februari waren leden van de gemeenteraad aanwezig bij repetities van Adest Musica Musica in sociaal cultureel centrum ’t Onderdak. Voorafgaande aan de repetitie sprak het bestuur van Adest samen met het bestuur van collega-vereniging Crescendo over de huisvestingsproblemen bij beide organisaties.
Crescendo is op zoek naar een nieuwe repetitieruimte omdat het huurcontract van het huidig onderkomen op 1 januari 2024 verloopt en niet meer wordt verlengd en Adest Musica heeft naast een ruimtegebrek in het clubgebouw ook problemen met ventilatie en geluidsoverlast. Crescendo en Adest zijn door hun beider problemen met elkaar in gesprek gekomen over een eigen locatie in Sassenheim.

Na het gesprek met de besturen van beide verenigingen konden de leden van de gemeenteraad met eigen ogen zien en horen hoe groot de problemen zijn in het huidig onderkomen van Adest.

Amateur-muzikanten al jaren op zoek naar goede repetitieruimten
Gesprekken met de gemeente over de huisvesting dateren al vanaf 2017. Afgelopen jaar heeft het bestuur van Adest en Crescendo de nieuwe leden van de gemeenteraad zowel schriftelijk als mondeling bijgepraat over de problematieken bij beide muziekverenigingen. Meerdere gesprekken hebben afgelopen jaren ook plaatsgevonden met leden van het college. Tot op heden zonder succes.

Naast het ruimteprobleem bij Adest is een nog groter probleem de te grote geluidsbelasting tijdens repetities voor de leden en jeugdleden. Met name het aspect van geluidsoverlast en daarbij de mogelijkheid dat grote gehoorschade kan ontstaan is voor het bestuur erg zorgelijk.

Daarnaast zijn de ruimten waar gerepeteerd wordt veel te klein voor de 150 spelende leden van Adest Musica. Niet alleen de geluidsbelasting overschrijdt alle normen maar er zijn geen mogelijkheden om ruimtes te ventileren.

Het probleem bij Crescendo is dat voor hen vanaf 1 januari 2024 het huurcontract niet verlengd wordt en Crescendo dakloos wordt. Zij zijn naarstig op zoek naar een nieuwe locatie voor de 100 spelende en repeterende leden.

Mogelijke locaties voor beide verenigingen
Tijdens de gesprekken met de gemeente vanaf 2017 is regelmatig gesproken over het Bolwerk, een schoolgebouw dat komend jaar vrijkomt. Een gebouw dat uitermate geschikt is voor 2 muziekverenigingen met in totaal 250 spelende muzikanten en 50 vrijwilligers. Het gebouw heeft een goede vloeroppervlakte voor beide verenigingen. En dit gebouw zal zeker niet de helft van de tijd leegstaan maar dagelijks door beide verenigingen in gebruik zijn voor repetities, lessen en andere muzikale mogelijkheden. Het gebouw krijgt dan een maatschappelijke functie in Teylingen, met maatschappelijk ruimtes en met een duurzaam karakter. Een gebouw ook dat het mogelijk maakt om elkaar te ontmoeten.

In de cultuurnota van Teylingen wordt gesproken over muziek als belangrijke pijler in de samenleving. Echter vergelijkenderwijs wordt aan sport gemiddeld 60 tot 80 euro per sporter uitgegeven maar voor muziekbeoefening is geen of nauwelijks geld beschikbaar.

Raadsleden erkenden en zagen de problemen van beide Verenigingen
Met de aanwezige raadsleden is een positief/opbouwend gesprek gevoerd. De raadsleden gaven ook aan dat er weliswaar een prachtige cultuurnota ligt maar dat cultuur “een ondergeschoven” kindje is op dit moment. Na afloop van de bijeenkomst gaven de raadsleden aan met de wethouders over het nijpende probleem van beide verenigingen in gesprek te gaan.
Met dit werkbezoek hopen beide besturen dat nog duidelijker is geworden dat het water aan de lippen staat en er op korte termijn zicht moet komen op een oplossing voor beide verenigingen.

Dit vind je misschien ook leuk...