Leerplan

Jeugdafdeling Adest Musica

Onze jeugd, onze toekomst!

Van beginner tot expert, iedereen is welkom!

Deze Jeugdband werd in 1968 opgericht met het doel om voor 8 tot 16-jarigen een opstap te geven naar de Drum- en Showband.
Jeugdband Adest Musica uit Sassenheim is onderdeel van de jeugdafdeling van Drum- en Showband Adest Musica. Bij de jeugdband is het mogelijk om de volgende  instrumenten te  leren bespelen:

 • Trombone
 • Hoorn
 • Trompet
 • Euphonium
 • Sousafoon
 • Grote trom
 • Kleine Trom
 • Bekkens

Iedere zaterdagochtend wordt er gerepeteerd en zaterdagochtend en daarnaast zijn er ook nog privé lessen van een ervaren docent.

De jeugdafdeling bestaat uit:

 • Jeugdband
 • Aspiranten
 • Adest Kids

Adest Musica Leerplan, op de goede weg
Vanzelfsprekend wordt aan de opleiding van de jeugdleden van Adest Musica veel aandacht besteed. De lesmethoden worden continue verbeterd en de opzet van de lessen regelmatig aangepast aan de eisen van de tijd. Leerlingen krijgen les volgens het door Adest Musica ontwikkelde leerplan. Het leerplan is gebaseerd en afgestemd op het hoge niveau van de Drum- en Showband.

Na het doorlopen van de oriëntatiefase, de Adest Kids, wordt een gerichte keuze gemaakt voor een instrument. De leerling is dan aspirant en maakt deel uit van het Aspirantenorkest. Hier starten we met de muziek- en exercitielessen op weg naar instroming in de Jeugdband van Adest Musica.

Gediplomeerde docenten
Onze docenten verzorgen de individuele muziek- en theorielessen het eerste jaar ontvang je 20 lessen gratis.

 • Paula Brouwer, opleiding slagwerk
 • Erik van der Heijden, opleiding blazers
 • Adriaan van der Louw, opleiding blazers
 • Lidia Olthoff, opleiding blazers

Zodra de muzieklessen starten, wordt eveneens begonnen op exercitie technisch gebied, het loopwerk. Dit gedeelte wordt verdeeld in vier blokken/niveaus. Na gemiddeld twee jaar zijn de aspiranten voldoende opgeleid om A examen te doen. Na het behalen van het diploma neemt de aspirant plaats in de Jeugdband. Vanaf dat moment draaien ze dan ook volledig mee als jeugdbandlid.

Adest Musica, professioneel in opleidingen!

Examinering

Twee keer per jaar worden er door Adest Musica examens georganiseerd voor het behalen van muziekdiploma’s. De examens die de leden afleggen bestaan niet alleen uit een praktijkgedeelte – het blaas- en slagwerk – ook het theoretisch gedeelte wordt getoetst. De examens worden afgenomen door instructeurs vanuit de vereniging en een afgevaardigde van de Jeugdcommissie. Uiteindelijk is het doel dat het jeugdlid op 16-jarige leeftijd het C diploma heeft behaald en kan doorstromen naar Drum- en Showband Adest Musica.

Contact

Adest Kids Contactpersoon: Esmée de Vries
p/a Postbus 69
2170 AB Sassenheim
E. adestkids@adestmusica.nl

NT/03-2020/V1