Opleiden

Van beginner tot expert, iedereen is welkom!

De jeugdafdeling bestaat uit 3 onderdelen:

 De AdestKids komen elke zaterdag bij elkaar onder leiding van Saskia Merbis, een gediplomeerde docent. Op de website is een foto van haar toegevoegd. Het programma dat is ontwikkeld, heeft als doel om de AdestKids op een speelse manier kennis te laten maken met muziek en sluit naadloos aan op de eerste stappen binnen de vereniging. De AdestKids werken op hun eigen tempo en niveau. In feite is het mogelijk om op elk moment in te stromen en krijgen de kinderen wekelijks les in de beginselen van het muziek maken op hun niveau. Een deel van de les is algemeen en een ander deel van de les is op maat gemaakt. Er is een werkboek ontwikkeld waarbij de lesstof geleidelijk wordt opgebouwd en wekelijks op losse bladen aan de kinderen wordt aangeboden.

Als de kinderen ritme en notenschrift onder de knie hebben, kunnen ze doorstromen naar het aspirantenorkest. Voor jeugdleden die op latere leeftijd instromen, wordt individueel bekeken of de lesstof voldoende beheerst wordt om door te stromen naar het aspirantenorkest. Tijdens het programma komen de AdestKids ook in aanraking met verschillende muziekinstrumenten, waardoor ze al een gevoel kunnen krijgen voor een instrument dat ze graag willen gaan bespelen.

Bovenkant formulier

Onderkant formulier

Bij de Adest Musica krijgen de AdestKids ook de kans om kennis te maken met verschillende muziekinstrumenten, waardoor ze een gevoel kunnen krijgen voor een instrument dat ze graag willen leren bespelen. Het is mogelijk om bij Adest Musica de volgende instrumenten te leren bespelen

Trombone

Hoorn

Trompet

Euphonium

Sousafoon

Grote trom

Kleine Trom

Bekkens

Adest Kids Contactpersoon: Esmée de Vries

p/a Postbus 69
2170 AB Sassenheim
E. 
adestkids@adestmusica.nl

 

Aspiranten 

Bij de aspiranten van Adest Musica, het jeugdorkest uit Sassenheim, word je ingedeeld in een groep met leden tussen de 8 en 11 jaar oud. Elke zaterdagochtend krijg je les in het maken van muziek en in het lopen van marsen en straatoptredens, wat we “exerceren” noemen. Dit gebeurt in kleine groepen, waarbij iedereen op zijn of haar eigen niveau traint. Af en toe worden de groepen samengevoegd om te oefenen met het richten en om als één geheel te kunnen optreden.

Elk halfjaar wordt er een Aspirantendag georganiseerd, waarbij je samen met de Jeugdband mag exerceren. Hierdoor ben je goed voorbereid op het optreden in de toekomst en worden de aanwijzingen geen verrassing meer voor de aspiranten. Tijdens deze dag spelen we ook samen met de jeugdafdeling, ouders/verzorgers en andere geïnteresseerden muziek met elkaar in ’t Onderdak.

Daarnaast nemen de aspiranten elk jaar deel aan het Sastival, een muziekfestival speciaal voor jeugd- en opleidingsorkesten. Het Sastival is bedoeld om muzikanten ervaring op te laten doen met het spelen op een podium en om het samenspel tussen de orkestleden te bevorderen. Het is een fantastische kans om je talenten te laten zien en te genieten van het samenspelen met andere muzikanten.

Word ook lid van Adest Musica en ontdek de prachtige wereld van muziek en mars!

 

 

Aspiranten Contactpersoon: Esmée de Vries[HS1] 
p/a Postbus 69
2170 AB Sassenheim
E. 
adestkids@adestmusica.nl

 


Adest Musica, professioneel in opleidingen!

Examinering

Adest Musica organiseert twee keer per jaar examens voor muziekdiploma’s. Deze examens bestaan uit zowel een praktijk- als theoretisch gedeelte en worden afgenomen door instructeurs van de vereniging en een afgevaardigde van de Jeugdcommissie. Het is het doel dat je als jeugdlid op 16-jarige leeftijd het C-diploma hebt behaald en door kunt stromen naar de Drum- en Showband van Adest Musica.

NT/03-2020/V1